Är åska det buller som blixten gör eller är det helt annorlunda?

Ahgase 09/16/2017. 5 answers
Science & Mathematics Weather

5 Answers


Argent 08/01/2017.

Thunder är ljudvågen som orsakas av den extrema uppvärmningen av den luft genom vilken blixten passerar. Luften expanderar explosivt snabbt i en chockvåg, som vi hör som ett lågfrekvent ljud. Se [ Wikipedia.org Link ] för mer information.


Anonymous 08/08/2017.

Det är annorlunda


Blue 08/01/2017.

Det är det buller som blixten gör.


JosephV 08/01/2017.

Plötslig expansion av gaser runt spåren som gjordes av blixten.


Xenko 08/01/2017.

Ganska. Det är ljudet från ljudbarriären krossad av blixten eftersom den färdas så fort.

Language

Categories